Peltor Tactical XP

Atex hodesett
med omgivelseslyd

Peltor Tactical XP
 
 • Ex-godkjent hodesett i.h.t. Atex, klasse EEX ib IIC T4
 • Ex-godkjente batterier er inkludert
 • Driftsikre funksjoner som gjør det mulig å kommunisere selv om batteriene er utladet
 • Nivåberoende funksjon som gjør det mulig å høre omgivelseslyd som tale, maskinstøy eller varselsignaler
 • Elektronisk talestyring for meny
 • Utrustet med følgende funksjoner: volum for nivåberoende funksjon, balanse, justerbar avstengningstid, equalizer, samt volum til den eksterne inngangen og det eksterne inngangsnivået
 • God plass til ørene
 • Siste brukte innstilling lagres ved avstenging
 • Automatisk avstengning etter to timer hvis ingen andre funksjoner er benyttet
 • Varselsignal om lavt batterinivå – før hodesettet slåes av
 • Audioinngang for ekstern radio
 • Batteriets livslengde er ca. 1.000 timer

Systemcom AS | DamsgÃ¥rdsveien 90 - 5098 Bergen | telefon 55 55 00 00 | systemcom@nordialog.no